STORITVE

vzpostavitve in nadgradnje sistemov

IT Svetovanje

V podjetju Pronid smo tudi v zahtevnih tržnih razmerah ter pri eksponentni rasti informacijske tehnologije sposobni najti najboljšo IT strategijo za svoje stranke za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Upoštevamo vrsto dejavnikov, ki vplivajo ali bodo vplivali na učinkovitost poslovanja naših strank. Naš cilj je inovativna dolgoročna razvojna IT strategija za vaš posel.

IT-svetovanje

Nudimo vam svetovalne storitve, kjer vam pomagamo oceniti različne tehnološke strategije in pri tem uskladiti vašo tehnološko strategijo s poslovnimi ali procesnimi strategijami. Storitev zajema več operacij. Strateško načrtovanje, ki vam pomagajo oceniti vaše potrebe po IT in oblikovati načrte za izvajanje sistema; arhitekturno načrtovanje, ki združuje strateške načrte in znanje o nastajajočih tehnologijah, z namenom, da se ustvari logična zasnova sistema in podporne infrastrukture, ki ustreza vašim zahtevam in potrebah; operativno ali primerjalno vrednotenje v okviru katerega ocenimo učinkovitost delovanja in zmogljivost IT okolja stranke v primerjavi s predlaganim sistemom; izvedbeno načrtovanje, kjer asistiramo pri uvajanju in preizkušanju novih rešitev.

V okviru svetovalnih rešitev izvedemo analizo, kjer naši zaposleni preučijo vaše obstoječe informacijske rešitve in načine, kako jih uporabljajo vaši zaposleni ter locirajo ozka grla v delovnih tokovih; določimo strategijo, v okviru katere oblikujemo načrt, ki bo vašemu podjetju pomagal izkoristiti najnovejše tehnologije in razbremenil vašo obstoječo infrastrukturo. Glede na zastavljene potrebe in cilje znotraj strategije izdelamo načrt za vzpostavitev nove informacijske infrastrukture ali nadgradnjo obstoječe informacijske infrastrukture. 

nudimo vam svetovanje

vzpostavitev nove infrastrukture

osvežitev obstoječe infrastrukture

oblikovanje omrežne infrastrukture

načrtovanje infrastrukture za posebne operacije

načrtovanje kapacitete infrastrukture

oblikovanje varnostnih rešitev infrastrukture