REŠITVE

specifična programska oprema ali nadgradnja

programske rešitve

settings-3

MES SISTEMI

Programska rešitev MES je programska oprema, s katero boste lahko celovito vodili in spremljali svojo proizvodnjo, od surovega materiala do izdelka. Poslovno informacijski-sistem združuje pregled linij proizvodnje, planiranje delovnega časa, poročila, Tag register za javljanje napak, varnost in mnogo več. Vključuje vse ključne in dodatne funkcionalnosti, zato da bo Vaša proizvodnja najučinkovitejša. MES lahko deluje na več funkcionalnih področjih: upravljanje definicij izdelka v celotnem življenjskem ciklu izdelka, razpored virov, izvajanje naročil in odprema, analiza proizvodnje in upravljanje izpadov za splošno učinkovitost opreme (OEE), kakovost izdelka ali sledenje materialom. Namen sistema spremljanja proizvodnje je omogočiti planiranje, nadzor, analizo in vodenje proizvodnega procesa.

Zanesljiva programska oprema vam pomaga pri načrtovanju, odločanju, vodenju in določanju, saj vam pomaga pri pregledu nad razpoložljivimi viri pomaga za optimalno planiranje, sprejemanju odločitev na podlagi podatkov procesa in zaposlenih, Optimalnem vodenju in spremljanju vseh proizvodnih enot v obratu ter spremljanju statusa naročil in določanju roka izvedbo naročila. Podatki, s katerimi se upravlja v sistemu MES so v realnem času, prav tako pa sistem omogoča poročila o nepričakovanih zaustavitvah in poveča produktivnost proizvodnje.

note

ANALITIČNI SISTEMI

Analitični podatki se uporabljajo za sprejemanje poslovnih odločitev in izboljšanje delovnega procesa. Vsaka organizacija ima različne želje in drugačne odločitve, zato analitični podatki zagotovo niso enolično določeni. Podatki se lahko uporabijo za upravljanje s človeškimi viri, strankami in porabljenim materialov, ali katerimikoli drugimi podatki, na podlagi katerih se sprejemajo odločitve v vašem podjetju.

Na podlagi vaših želja in potreb vam bo z zajemanjem takšnih podatkom in analizo le-teh naša programska oprema izdelala poročila, na podlagi katerih lahko sprejemate svoje odločitve, izboljšate kakovost in učinkovitost, hkrati pa omogoča tudi pregled nad stanjem v ključnih in podpornih procesih v vašem podjetju. Poročila so v obliki, ki jo določite sami, bodisi je to PDF ali Excelova datoteka, lahko pa si jih ogledate kar v programski opremi. Omogočamo tudi grafični prikaz surovih podatkov za večjo preglednost ter prilagodljivost ogleda podatkov.

id-card-4

PREDSTAVITVENE STRANI

Spletne strani so eden izmed pomembnejših vidikov trženja izdelkov in storitev podjetja na spletu. Za vaše podjetje izdelamo predstavitveno ali naprednejšo spletno stran, ki je prilagojena za vse zaslone. Spletna stran je oblikovana individualno glede na vaše potrebe, zahteve in želje. Ker si prizadevamo za to, da bo vsaka stran unikatna ter bo vsebovala za vas pomembne podatke, je vsaka ponudba za izdelavo spletne strani oblikovana individualno.

V okviru ponudbe spletnih strani vam nudimo izdelamo predstavitvene ali naprednejše spletne strani. Pri tem oblikovalec upošteva vse individualne zahteve, celostno grafično podobo vašega podjetja in spletno stran prilagodi vašim potrebam. Poskrbimo tudi za dinamičnost spletne strani – prilagajanje na ekrane telefonov, tablic, računalnikov, prav tako pa tudi za SEO optimizacijo spletne strani.

V okviru ponudbe spletnih strani vam prav tako uredimo želeno domeno, SSL certifikat in prostor na strežniku, ki ga lahko zakupite tudi pri nas. Naši strežniki za gostovanje vsebujejo najsodobnejšo opremo za varovanje pred zlonamerno programsko opremo in kibernetskimi vdori, to vključuje požarne zidove, antivirusno zaščito in varnostne kopije podatkov na ločenem strežniku. Več o gostovanju si lahko preberete tukaj.

view

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE

Sistemi za upravljanje vam omogočajo boljši pregled nad dogajanjem v vašem podjetju. Na enem mestu združujejo pregled podatkov o zaposlenih, njihovih opravljenih urah, odprtih in zaprtih delovnih nalogih ter opravilih. Prav tako programska oprema omogoča upravljanje s strankami, poslanimi in zaključenimi računi, hkrati pa lahko vodimo tudi material, ki smo ga porabili na posameznem delovišču. V ta namen nudimo tudi integracijo s spletnim računovodskim programom MiniMaxom.

Vodenje zalog in opravljenega dela ter vodenje računov in strank so pomembni dejavniki, ki vplivajo na poslovanje vašega podjetja. Izdelana programska oprema vam bo olajšala delo, saj bodo vsi želeni podatki združeni na enem samem mestu. Programska oprema je izdelana dinamično, kar pomeni, da zaposleni lahko do nje dostopajo na katerikoli pametni napravi, kar omogoča vnos ur in delovnih nalogov na kraju opravljenega dela.

repeat

SPLETNE PLATFORME ZA ZBIRANJE IN IZMENJAVO PODATKOV

Platforma za izmenjavo podatkov je najnaprednejše okolje, v katerem lahko organizacije distribuirajo, pridobivajo, izmenjujejo, delijo in komercializirajo podatke, kar ustvarja močna podatkovna partnerstva. Po svoji zasnovi taki sistemi upoštevajo pravne, tehnične, varnostne in sklad zahteve, potrebne za uveljavitev sedanjih in prihodnjih podatkovnih politik. Podatki so ključna strateška prednost javnih in zasebnih podjetij. Ta prednost je zelo zaželena saj omogoča tako doseganje poslovnih ciljev kot tudi ustvarjanje novi tokov prihodkov ali izboljšanje produktivnosti. Platforma za izmenjavo podatkov omogoča kroženje in dostopnost podatkov ob upoštevanju varnosti, skladnosti in sledljivosti imperativov transakcij.

Izdelana spletna platforma bo vam in vašim zaposlenim, partnerjem, dobaviteljem omogočila hitrejšo izmenjavo podatkov in informacij. Sistem odpravlja dolgotrajno ročno izpolnjevanje obrazcev, omogoča avtomatsko vlaganje v povezani bazi in takojšnjo sinhronizacijo na vseh vključenih napravah. Naš model upravljanja izmenjave podatkov vključuje nadzor in varnost, sledljivost, licenciranje in skladnost s predpisi. Deluje v upravljanem, porazdeljenem ali decentraliziranem načinu, ki podpira različne poslovne modele za izmenjavo podatkov.

more-2

VPRAŠALNIKI

Mnenje vaših zaposlenih je pomemben dejavnik, ki pripomore k boljši delovni atmosferi in kakovosti vaših storitev. Zbiranje in analiza mnenj je lahko dolgotrajen in zamuden proces. Vprašalniki ali spletne ankete vam omogočajo zbiranje takih podatkov, ki bodo pripomogli k optimizaciji procesov v vašem podjetju, vpeljali e-izobraževanje in drugo. Izdelamo specifični spletni obrazec oziroma anketo, ki bo ustrezala vašim željam. Programska oprema vam omogoča pregled nad odgovori, analizo podatkov in ogled podatkov v obliki tabel in grafov. Želeni podatki se lahko tudi izvozijo.

Programska oprema se lahko prilagodi tudi v namene elektronskega ali e-izobraževanja. E-izobraževanje omogoča hitro učenje in ne zahteva veliko stroškov, saj se dolgo obdobje usposabljanja, infrastruktura, pisarniški material in potni stroški zmanjšajo. Enostavno zajemanje in absorbiranje informacija pa pripomoreta k visoki. učinkovitosti prenesenega znanja. Prav tako pri tej vrsti programske opreme omogoča, pregled nad oddanimi odgovori, analizo podatkov, poročila o uspešnosti opravljenega e-izobraževanja in izvoz podatkov v želeni datoteki.