REŠITVE

IAAS, PAAS IN SAAS

OBLAK

Računalništvo v oblaku je tehnologija, ki za shranjevanje in upravljanje podatkov uporablja oddaljene strežnike, do njih pa dostopa s pomočjo interneta. Namesto lastne računalniške infrastrukture ali podatkovnih centrov lahko najamete prostor v oblaku, ki vam hkrati nudi tudi druge storitve. Te v oblaku danes pokrivajo široko paleto možnosti – prostor za shranjevanje podatkov, povezovanje v omrežje, standardne pisarniške aplikacije, uporaba umetne inteligence ipd.  Z uporabo storitev računalništva v oblaku, se prav tako izognete stroškom vzdrževanja lastne infrastrukture. Obstaja več modelov računalništva v oblaku. 

Glede na vaše zahteve in potrebe vam pomagamo določitvi strategije oblaka in prehodu nanj.

Zasebni oblak

Zasebni oblak je računalniško okolje v oblaku, namenjeno eni sami stranki. Združuje prednosti računalništva v oblaku z varnostjo in nadzorom lokalne informacijske infrastrukture. Prav tako so vsi viri strojne in programske opreme namenjeni izključno eni stranki in dostopni le njej. Zasebni oblak je primeren za podjetja, ki obravnavajo zaupne dokumente, intelektualno lastnino, osebne podatke, zdravstvene kartoteke, finančne podatke ali druge občutljive podatke, saj so storitve, v primerjavi z javnim oblakom, na voljo izključno podjetju, ki uporablja zasebni oblak. Prednosti uporabe zasebnega oblaka so:
      1. Popoln nadzor nad izbiro strojne in programske opreme
      2. Svoboda pri prilagajanju strojne in programske opreme na kakršen koli način
      3. Večja preglednost pri varnosti in nadzoru dostopa
      4. Skladnost z regulativnimi standardi

Javni oblak

Javni oblak je vrsta računalništva v oblaku, v katerem ponudnik storitev ustvarja računalniške vire, kar vključuje aplikacije, programsko opremo, virtualni stroji, strežnike, ipd. za vse uporabnike javnega interneta. Ti viri so lahko brezplačno dostopni ali pa se dostop prodaja po modelih določanja cen na podlagi naročnine ali plačila za uporabo. Ponudniki storitev prevzemajo odgovornost za vzdrževanje strojne opreme in infrastrukture ter zagotavljajo visoko pasovno širino omrežne povezave za hiter dostop do aplikacij in podatkov. Prednosti uporabe javnega oblaka so:
      1. Prilagodljivost in elastičnost - zmožnost takojšnjega ali samodejnega povečanja zmogljivosti
      2. Izognitev stroškom vzdrževanja IT infrastrukture in predvidljivi stroški poslovanja
      3. Neomejen dostop do določenih virov, ki so na voljo pri ponudniku oblaka

Hibridni oblak

Hibridni oblaki združujejo storitve javnega in zasebnega oblaka. Rezultat je enotno in prilagodljivo porazdeljeno računalniško okolje, v katerem lahko organizacija izvaja svoje tradicionalne ali oblačne izvorne dejavnosti in storitve. Omogoča skupno rabo podatkov in aplikacij in premik le-teh med zasebnim in javnim oblakom v podjetju. Podjetju s tem prinaša večjo prilagodljivost in pomaga optimizirati obstoječo infrastrukturo, varnost in skladnost. Prednosti uporabe hibridnega oblaka so:
      1. Varnost in skladnost z zakonodajo
      2. Prilagodljivost in odpornost
      3. Hitro uvajanje nove tehnologije
      4. Optimizacija virov in prihranki pri stroških