REŠITVE

dosežki podjetja na trgu

Napredne rešitve

download

ARIHIVIRANJE PODATKOV ZA ŠOLSTVO

Rešitev za arhiviranje podatkov v oblaku prinaša novost na našem tržišču, saj lahko šole izkoriščajo izredno zanesljivo in zmogljivo strežniško infrastrukturo na Arnesu. Podjetje Pronid vam pomaga izkoristiti kapacitete diskovnega prostora na oddaljeni lokaciji, kamor lahko shranjujete vaše podatke. Shranjevanje je neodvisno od vrste strežnika - lahko je fizični ali virtualni. V primeru, da imate virtualno infrastrukturo, lahko na oddaljeno lokacijo prenašamo prav tako kopije virtualnih strežnikov.

plus

Mobilna ambulanta

Po naročilu ZD Ormož smo s partnerskimi podjetji združili moči in ustvarili novo ambulantno rešitev, ki obravnava probleme komunikacije na prizorišču nesreče ali v nujnih primerih. Rešitev bistveno izboljša komunikacijo med reševalci na kraju nezgode ali nesreče in bolnišničnim osebjem. Slednje omogoča, da se reševalne službe hitro in učinkovito odzovejo na te, pogosto smrtno nevarne situacije. Rešitev deluje s povezavo odjemalca na 3G omrežje, ki mu s pomočjo virtualne programske opreme omogoča dostop do omrežja bolnišnice. Odjemalec lahko dostopa do namizja, kjer so mu na voljo bolnišnični programi, ki vsebujejo ključne evidence in podatke bolnikov.

notebook-4

Interaktivne učilnice za izobraževalne ustanove

Uspešnost izobraževanja je zelo odvisna od interakcije med učiteljem in učenci. Največjo učinkovitost in sodelovanje v procesu kognitivnega delovanja ponujajo interaktivne učilnice, ki omogočajo uporabo najnovejših produktov na področju informacijske tehnologije, s čimer se povišuje kakovost izobraževalnega procesa na povsem novo raven. Tako izobraževanje postane nepozabno, vidno in produktivno. Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza smo v skladu s projektom opremljanja učilnic z informacijsko komunikacijsko tehnologijo opremili učilnico z interaktivnimi napravami, in sicer z interaktivno tablo, projektorjem, televizorjem, mešalno mizo in pripadajočo dodatno opremo. Interaktivna tabla omogoča izvajanje pouka (predavanja ali seminarskih vaj) v običajnem načinu delovanja in ponuja uporabo različnih računalniških programov, ki ustvarjajo diagrame, risbe, zapise in video datoteke. Ne glede na specifiko učnega predmeta je uporaba interaktivnih učilnic zelo koristna, tako za učitelje kot učence. Interaktivne učilnice omogočajo stalni stik z udeleženci izobraževanja z uporabo razpoložljivih orodij kot so slike, zvok, video, besedilo in drugo.

file-2

SISTEMI ZA PODPORO POSLOVNIH FUNKCIJ

1. Po naročilu odvetniške družbe smo razvili programsko aplikacijo za vodenje izvensodne in sodne izterjave. Programska aplikacija v okviru izvensodnega dela omogoča avtomatski uvoz poljubnega števila dolžnikov z odprtimi bremeni in avtomatsko tvorjenje opominov ter avtomatsko oddajo terjatev na sodišče. V okviru sodnega dela sistem omogoča tvorbo XML paketa poljubnega števila dolžnikov z odprtimi bremeni, pošiljanje XML paketa na sodišče preko povezave z web-service, s tem paketom avtomatsko vlaganje terjatev na sodišče in nadaljnje vodenje postopka izterjave v sodnem delu. Sistem za vodenje izterjav je fleksibilen, enostaven v uporabi in modificiran za dodatno dograjevanje in prilagajanje na zahtevo in po naročilu stranke.

2. Za ključno stranko našega podjetja smo izdelali programsko oprema za upravljanje s človeškimi viri. Programska oprema omogoča upravljanje z uporabniki in strankami, prav tako pa tudi nudi pregled nad porabljenim materialom ali izdelki na deloviščih, upravljanje delovnih in potnih nalogov ter vnašanje ur po zaposlenem na delovni nalog. Programska oprema je bila prav tako povezana s spletnih programom za računovodstvo MiniMax od koder pridobiva podatke o zalogi materialov.